Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2012

Θερμαὶ εὐχαριστίαι

ἁπλὴ διέλευση ἑνὸς ἄλλου φασιστικοῦ στρατοῦ

rofl

εἰλικρινεῖς εὐχαριστίες ἑνὸς ἀκροδεξιοῦ, πρὸς τὰ ἀνθελληναράδικα κέντρα τῆς Σύριζα.