Πέμπτη, 26 Απριλίου 2012

Tσίπρας καὶ ἑκατὸ χιλιάδες

Λοιπὸν πολὺ μὲ ἔχει συνεπάρει ἐκεῖνο τὸ ἑκατὸ χιλιάδαι ποὺ εἶπε ὁ Ἀλέξης γιὰ πρόσληψες στὰ νοσοκομεῖα καὶ πολὺ μὲ τριβελίζει μιὰ σκέψεις ἥτις ὡστόσο παραμένει ἔτι ἄρρητος!
Ἑκατὸ χιλιάδες πρόσληψες σὲ νοσοκομεῖα – πσσσσσς!
Γαμῶ!
Μᾶς γλιέπω ὅλους τσιπρικούς, ἂν κι ὅλας ἐκπληρωθῶσιν προϋπόθεσείς τινες… Ἀλέξη γιὰ δές το μπὰς καὶ στὰ ἑκατὸ χιλιάρικα προβλεφθοῦν κάποια θεματάκια!
Τρίτη, 24 Απριλίου 2012

Τσίριζα καὶ προπηλακισμοὶ

Ἐκλογὲς ἔρχονται, πολὺ λογικὸ μοῦ κάνει τὰ κόμματα νὰ ἔχουν μὲ τὰ μοῦτρα πέσει στὸν ἀντικειμενικὸ σκοπό· μεγιστοποίηση τῶν ψηφαλακίων.
Καὶ μπροστὰ σ’ αὐτὸν τὸν ἀντικειμενικὸ σκοπό, ὅλα ἐπιτρέπονται, κυρίως στὸ μπλὰ μπλά.
Βγῆκε λοιπὸν καὶ τὸ Συριζὰ καὶ κατεδίκασε τὸ πέσιμο τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς στὸν Εὐθυμίου. Καὶ ……….
Τέλος πάντων, τὰ λέει πολὺ καλὰ ὁ ἀλζάπ.
Tὸ ἀστεῖο εἶναι ὅτι κάποιοι ψηφοφόροι τῆς Συριζᾶ (προφανῶς) συνεχίζουν μετὰ ἀπὸ τὸ ἄρθρο νὰ ὑποστηρίζουν τὶς μαλακεῖες τους. Ἔντρομοι κι αἰφνιδιασμένοι ἐνώπιον κραξίματος πολιτικοῦ προσώπου! Καὶ τὸ Τσίριζα, ναί, καταδικάζει προπηλακισμό!