Τρίτη, 28 Απριλίου 2009

Βαφὴ αὐγῶν

Σύμφωνα μέ τήν μηνιαία δημοσκόπηση τς GPO, ποία παρουσιάστηκε στό Mega...Ἡ τσιπρική ἐπανάσταση (ἠδονική καί γαργαλιστική τό δίχως ἄλλο ἡ σκέψη πού προκαλεῖ αὐτή ἡ λέξις καθώς καί οἱ παραλληλισμοί, οἱ συνειρμοί μέ ἀλλοτινές ἐποχές...) 12 μόλις μῆνες μετά, ἔδωσε τήν θέση της ὄχι σέ καθεστωτικές ἀλλαγές, ὄχι στήν μείωση τῆς ἐκμετάλλευσης ἀνθρώπου ἀπό ἄνθρωπο, ὄχι στήν ὕφεση τῶν ἐξοπλισμῶν, ὄχι στήν ἐξάλειψη τῶν φυλετικῶν διακρίσεων ἀλλά σέ... Σέ οὔτε κἄν φοῦσκα γαμῶ τό στανιό μου!


Ἡ τσιπρική ἐπανάσταση 12 μόλις μῆνες μετά, ἔδωσε τήν θέση της ὄχι σέ φοῦσκα  ἀλλά σέ μιά πιτσιλιά ἀπό τό σκάσιμο τῆς φούσκας.


Τό θετικό στήν ὑπόθεσή μας εἶναι ὅτι δέν ἀφήνει λεκέ ἡ φοῦσκα αὐτή. Μόνο μιά ὀλιγόλεπτης διάρκειας ὑγράδα στό παντελόνι, τό φανελλάκι. Σάν τίς ἐπιρροές τῆς χαρᾶς στίς περισκελίδες καί τά βρακάκια τῶν φίλων κι ὁπαδῶν τοῦ Σύριζα_στόν_Ξύριζα ἐνώπιον τῶν - once upon a time - διψήφιων (size does matters ῥέ μοῦτρα!) ποσοστῶν τοῦ κόμματός τους...


Καί ἐπειδή κάποιοι τονοφοβικοί ὁπαδοί τοῦ Σύριζα_στόν_Ξύριζα, μπορεῖ νά σκαλώσουν ἐνώπιον τῶν τόνων καί τῆς ὀρθογραφίας, παρακάτω, προσφορά τοῦ καταστημάτου, μορφή κειμένου εἰδικά γι’αὐτούς:


Ι τσιπρικι επανάστασι (ιδονικι κε γαργαλιστικι τό δίχος αλο ι σκέψι πυ προκαλι αφτι ι λεξι καθος κε ι παραλιλισμι, ι σινιρμι με αλοτινες εποχες ...) 12 μολις μινες μετά, εδοσε τιν θέσι τις οχι σε καθεστοτικες αλαγες, οχι στιν μιοσι τις εκμεταλεφσις ανθροπυ απο ανθροπο, οχι στιν ιφεσι τον εξοπλισμον, οχι στιν εξαλιψι τον φιλετικον διακρισεον αλα σε... Σε υτε καν φυσκα γαμο το στανιο μου!

 

Ι τσιπρικι επανάστασι 12 μολις μινες μετά, εδοσε τιν θεσι τις οχι σε φυσκα αλα σε μια πιτσιλια απο το σκασιμο τις φυσκας.

 

Το θετικο στιν ιποθεσι μας ινε οτι δεν αφινι λεκε ι φυσκα αφτι. Μονο μια ολιγολεπτις διαρκιας ιγραδα στο παντελονι, το φανελακι. Σαν τις επιροες τις χαρας στις περισκελιδες κε τα βρακακια τον φιλον κι οπαδον τυ Σιριζα_στον_Ξιριζα ενοπιον τον - once upon a time - διψιφιον (size does matters ρε μυτρα!) ποσοστον τυ κοματος τους...