Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2010

lol

Μᾶλλον θὰ τὸ ῥίξουν στὴν παρελθοντολαγνία καὶ θὰ ἀνακαλοῦν τὰ πρὸ διετίας θεριακλωμένα διψήφια ποσοστὰ μπὰς καὶ σβήσῃ ὁ καϋμός… Γιὰ λύπηση πιὰ τὰ ῥετάλια τῆς διασπασμένης ἐθνοφοβικῆς ἀριστερᾶς…

Παρακαλοῦνται ὅσοι ὁπαδοὶ τῆς Συριζᾶ ἔχουν τὴν πρόθεση νὰ σχολιάζουν, στὸ ἑξῆς νὰ δηλώνουν εἰσερχόμενοι σὲ ποῖα τάσι ἀνήκουν.

Μὲ ποιόν εἶσαι συντροφούλη μου; Μὲ τὴν ἀννανέωση ἢ τὴν καϊαφανέωση;