Τετάρτη, 21 Μαΐου 2014

νὰ τὸν χαίρεστε!

καραρὸφλ!

Νὰ τὸν χαίρεστε τὸν πουθενά!


Δεν υπάρχουν σχόλια: