Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2009

Τοῦυυυυτ! Στὸν ἑπόμενο τόνο, ἡ ὥρα θὰ εἶναι...

Ὁ Ἀλαβάνος ἐρωτᾶται γιὰ τὰ ἀποτελέσματα, τὰ σὲ πλήρη ἀντιστοιχία μὲ τὰ πρὸ ἑνὸς ἔτους διψήφια προγνωστικά, ἀλλὰ μένει βράχος! Κατὰ τὴν συνεδρίαση τῆς γραμματείας τῆς Συριζᾶ, ἀπήντησε: Δὲν θέλω νὰ μιλήσω γιὰ τὴν ὥρα.

Μὰ δὲν εἶπαν νὰ μιλήσῃς γιὰ τὴν ὥρα Ἀλέκο! Γιὰ τὰ ἀποτελέσματα εἶπαν!